Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 29.03.2017 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Asystent muzealny - 1 miejsce
 • w pełnym wymiarze pracy
 • miejsce pracy – Łambinowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo, archiwistyka, archeologia, konserwacja i  restauracja dzieł sztuki
 • znajomość języka obcego, preferowany język niemiecki
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych lub archiwach
 • umiejętność obsługi  programów do ewidencjonowania zbiorów
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

 • opracowywanie zbiorów muzealnych
 • prowadzenie inwentarzy muzealnych
 • prowadzenie kwerend
 • podejmowanie prac naukowych
 • prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia
 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów
 • popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum
 • prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu
 • obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach (także w soboty, niedziele i święta gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających)

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie świadectwa ukończenia szkoły
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu)

Warunki płacowe:  

 • wynagrodzenie zasadnicze: 1870 zł brutto
 • dodatek martyrologiczny 20% od płacy zasadniczej
 • wysługa lat pracy 1% od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat
 • premia od 1-30% od płacy zasadniczej

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 12.05.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE ZBIORÓW I KONSERWACJI”
 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)”

DOCKwestionariusz osobowy (30,00KB)