Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 25.04.2017 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych - 1/2 etatu
 • miejsce pracy – Łambinowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • doświadczenie w tworzeniu stron internetowych
 • znajomość obsługi sieci komputerowej
 • znajomość systemów: Windows Vista, Windows 7, Windows Serwer 2012 R2, Windows 8, Windows 10
 • znajomość aplikacji biurowych
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • umiejętność zarządzania bazami danych - MySQL
 • praktyczna wiedza z zakresu budowania sieci radiowych (Wi-Fi)
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych
 • znajomość programów graficznych
 • umiejętność obsługi urządzeń audio-video, tworzenia i obróbki filmów
 • znajomość HTML, PHP, MySQL, Corel, systemów CMS
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania, stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • diagnozowanie usterek oraz rozwiązywanie problemów związanych z działaniem urządzeń oraz oprogramowania,
 • nadzór nad pracą systemów operacyjnych, baz danych oraz utrzymanie prawidłowego, działania oprogramowania,
 • bieżąca aktualizacja i zarządzanie stronami internetowymi muzeum,
 • administracja, konfiguracja i zabezpieczenie sieci komputerowej, administrowanie serwerami muzeum,
 • opracowywanie projektów graficznych na potrzeby muzeum,
 • pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie świadectwa ukończenia szkoły
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu)

Warunki płacowe:  

 • wynagrodzenie zasadnicze: 1035 zł brutto
 • dodatek martyrologiczny 20% od płacy zasadniczej
 • wysługa lat pracy 1% od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat
 • premia od 1-30% od płacy zasadniczej

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 31.05.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „SPECJALISTA DS. OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH W ŁAMBINOWICACH
 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)”

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30,00KB)