Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.

  Plan na
2016
Wykonanie
za 2016
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 2 491 786 2 491 786
a) dotacje, w tym: 2 231 126 2 231 126
- dotacja podmiotowa organizatora 1 618 342 1 618 342
- dotacja celowa organizatora 279 544 279 544
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 325 240 325 240
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 0 0
- pozostałe dotacje 8 000 8 000
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 260 660 260 660

 

  Plan na
2016
Wykonanie
za 2016
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 2 523 012 2 523 012
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 328 799 1 328 799
- świadczenia na rzecz pracowników 281 224 281 224
- zużycie materiałów i energii 116 933 116 933
- usługi obce 396 950 396 950
- podatki i opłaty 104 487 104 487
- amortyzacja 187 428 187 428
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 107 191 107 191

 

WYNIK FINANSOWY Plan na
2016
Wykonanie
za 2016
wynik finansowy brutto -31 226 -31 226
obowiązkowe obciążenia wyniku 5 5
wynik finansowy netto -31 231 -31 231

 

  Plan na
2016
Wykonanie
za 2016
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 919 028 919 028
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 714 040 714 040
- środki z MKiDN 711 093 711 093
- środki własne 2 947 2 947
b) wydatki poniesione ze środków dotacji celowej organizatora 137 264 137 264
c) wydatki poniesone ze środków własnych, w tym: skarbony 67 724 67 724