Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan finansowy na 2017 r.

  Plan  na 2017
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 2 835 934
a) dotacje, w tym: 2 553 979
- dotacja podmiotowa organizatora 2 063 825
- dotacja celowa organizatora 183 735
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 306 419
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 0
- pozostałe dotacje 0
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 281 955

 

  Plan  na 2017
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 2 835 934
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 509 101
- świadczenia na rzecz pracowników 334 568
- zużycie materiałów i energii 226 239
- usługi obce 403 538
- podatki i opłaty 17 376
- amortyzacja 179 725
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 165 387

 

WYNIK FINANSOWY Plan na 2017
wynik finansowy brutto 0
obowiązkowe obciążenia wyniku 0
wynik finansowy netto 0

 

  Plan na 2017
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 673 776
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 614 248
- środki z MKiDN 614 248
- środki własne 0
b) wydatki ze środków dotacji celowej organizatora 59 028
c) wydatki ze środków własnych 500
d) dary muzealiów 0