Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319136163158301026162104000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12103
 2. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 8117
 3. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2680
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1957
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1846
 6. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1316
 7. Status prawny
  Wyświetleń: 1136
 8. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 1062
 9. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1051
 10. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 1028
 11. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1015
 12. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 998
 13. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 936
 14. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 935
 15. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 917
 16. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 912
 17. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 879
 18. Statut CMJW
  Wyświetleń: 828
 19. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 776
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 714
 21. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 711
 22. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 707
 23. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 687
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 684
 25. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 675
 26. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 672
 27. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 662
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 646
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 635
 30. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 630
 31. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 629
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 623
 33. Organizacja
  Wyświetleń: 619
 34. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 616
 35. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 600
 36. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 599
 37. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 587
 38. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 550
 39. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 519
 40. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 514
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 510
 42. Przetargi
  Wyświetleń: 497
 43. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 477
 44. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 472
 45. ePUAP
  Wyświetleń: 470
 46. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 450
 47. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 445
 48. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 441
 49. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 407
 50. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 396
 51. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 392
 52. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 367
 53. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 365
 54. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 364
 55. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 355
 56. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 350
 57. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 349
 58. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 325
 59. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 315
 60. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 312
 61. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 305
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 305
 63. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 305
 64. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 305
 65. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 301
 66. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 297
 67. Budżet
  Wyświetleń: 286
 68. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 261
 69. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 260
 70. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 255
 71. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 229
 72. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 226
 73. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 192
 74. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 177
 75. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 167
 76. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 164
 77. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 164
 78. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 162
 79. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 156
 80. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 156
 81. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 111
 82. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 109
 83. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 107
 84. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 106
 85. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 105
 86. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 99
 87. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 89
 88. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 86
 89. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 86
 90. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 60
 91. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 48
 92. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu służbowego Muzeum marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 46
 93. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 39
 94. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 37
 95. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 96. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 22
 97. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  12-03-2015 11:08
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 714
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×