Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
439745470000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319136163158301026162767344228623945
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14173
 2. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 12817
 3. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3135
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2248
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2204
 6. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1664
 7. Status prawny
  Wyświetleń: 1461
 8. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 1390
 9. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1325
 10. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 1293
 11. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 1286
 12. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 1212
 13. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 1211
 14. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 1134
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 1128
 16. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1114
 17. Statut CMJW
  Wyświetleń: 1090
 18. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 969
 19. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 920
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 914
 21. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 888
 22. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 884
 23. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 856
 24. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 846
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 839
 26. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 837
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 827
 28. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 823
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 820
 30. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 803
 31. Organizacja
  Wyświetleń: 797
 32. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 779
 33. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 776
 34. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 748
 35. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 742
 36. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 738
 37. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 715
 38. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 700
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 680
 40. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 625
 41. ePUAP
  Wyświetleń: 611
 42. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 591
 43. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 581
 44. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 550
 45. Przetargi
  Wyświetleń: 545
 46. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 538
 47. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 524
 48. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 518
 49. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 504
 50. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 501
 51. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 486
 52. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 466
 53. Budżet
  Wyświetleń: 459
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 457
 55. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 445
 56. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 443
 57. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 419
 58. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 414
 59. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 410
 60. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 393
 61. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 385
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 378
 63. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 362
 64. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 355
 65. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 354
 66. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 345
 67. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 345
 68. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 342
 69. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 341
 70. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 335
 71. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 330
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 325
 73. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 285
 74. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 283
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 260
 76. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 248
 77. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 245
 78. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 243
 79. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 232
 80. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 222
 81. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 221
 82. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 216
 83. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 200
 84. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 200
 85. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 184
 86. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 177
 87. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 174
 88. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 173
 89. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 152
 90. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 136
 91. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 135
 92. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu służbowego Muzeum marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 117
 93. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 113
 94. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 113
 95. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 107
 96. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 95
 97. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 94
 98. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 80
 99. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 63
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 53
 101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 46
 102. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 41
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  12-03-2015 11:08
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 914
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×