Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8983827673149597993293581080495768001000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
846776358668702181908455855691047321746074519003
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438651646310448041945211361548044293491466596876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319135943154299526132764343328553932
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 45551
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27701
 3. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 23625
 4. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 22531
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12824
 6. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8440
 7. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 7241
 8. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3842
 9. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 3497
 10. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3214
 11. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 3075
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 2944
 13. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2814
 14. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 2778
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2731
 16. Statut CMJW
  Wyświetleń: 2680
 17. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 2623
 18. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 2545
 19. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 2527
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2261
 21. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 2229
 22. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2193
 23. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2150
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2144
 25. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 2112
 26. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1975
 27. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1949
 28. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1937
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1931
 30. Budżet
  Wyświetleń: 1765
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1765
 32. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 1737
 33. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1721
 34. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1656
 35. ePUAP
  Wyświetleń: 1648
 36. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1597
 37. Organizacja
  Wyświetleń: 1526
 38. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1442
 39. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1426
 40. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1420
 41. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1414
 42. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1401
 43. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1353
 44. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1338
 45. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 1301
 46. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1280
 47. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 1272
 48. Przetargi
  Wyświetleń: 1253
 49. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1249
 50. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 1222
 51. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1221
 52. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 1207
 53. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1196
 54. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 1161
 55. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 1128
 56. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1122
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1109
 58. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1089
 59. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1083
 60. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1072
 61. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1027
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1013
 63. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 996
 64. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 990
 65. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 974
 66. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 948
 67. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 945
 68. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 938
 69. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 920
 70. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 919
 71. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 913
 72. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 909
 73. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 901
 74. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 864
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 841
 76. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 833
 77. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 824
 78. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 822
 79. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 821
 80. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 820
 81. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 815
 82. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 811
 83. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 810
 84. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 794
 85. Oferta pracy - Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 773
 86. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 765
 87. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 758
 88. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 750
 89. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 750
 90. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 750
 91. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 733
 92. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 721
 93. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 721
 94. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 714
 95. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 702
 96. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 698
 97. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 684
 98. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 673
 99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 663
 100. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 662
 101. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 659
 102. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 658
 103. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 656
 104. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 648
 105. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 646
 106. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 631
 107. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 612
 108. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 604
 109. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 600
 110. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 590
 111. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 582
 112. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 566
 113. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 561
 114. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 553
 115. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 547
 116. Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 537
 117. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie)
  Wyświetleń: 530
 118. Plan finansowy na 2018 r.
  Wyświetleń: 505
 119. Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, w części I i II
  Wyświetleń: 505
 120. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej
  Wyświetleń: 495
 121. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 494
 122. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 489
 123. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 488
 124. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 473
 125. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 471
 126. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 460
 127. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I
  Wyświetleń: 455
 128. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)
  Wyświetleń: 453
 129. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 450
 130. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 593211-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.) -II przetarg
  Wyświetleń: 447
 131. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 552147-N-2018 z 27.04.2018 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 441
 132. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 562035-N-2018 z 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 427
 133. Wyniki naboru na stanowisko Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 427
 134. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 421
 135. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 420
 136. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski
  Wyświetleń: 420
 137. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 575651-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.)
  Wyświetleń: 419
 138. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
  Wyświetleń: 418
 139. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 416
 140. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 413
 141. Dostawa i montaż szaf metalowych (szaf kartotekowych i szafy na mapy) na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 (nr ogłoszenia 517691-N-2019)
  Wyświetleń: 408
 142. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138 "o" USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019)
  Wyświetleń: 405
 143. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 402
 144. Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 399
 145. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 388
 146. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 377
 147. Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z 2019-10-01)
  Wyświetleń: 370
 148. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski z 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 369
 149. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 367
 150. Oferta pracy - Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 360
 151. Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus
  Wyświetleń: 357
 152. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (Ogłoszenie nr 531523 -N-2020 z 15.04.2020)
  Wyświetleń: 351
 153. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 329
 154. St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym z dn. 6.03.2020 r.
  Wyświetleń: 305
 155. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 296
 156. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 291
 157. Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 20.02.2020 r.
  Wyświetleń: 286
 158. Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 283
 159. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 273
 160. Zamówienia publiczne archiwalne
  Wyświetleń: 266
 161. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 257
 162. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 8 osobowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 635333-N-2019 z 2019-12-11)
  Wyświetleń: 252
 163. Unieważnienie naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 238
 164. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 230
 165. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 228
 166. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 220
 167. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie art. 138 "o" ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.1.2020)
  Wyświetleń: 210
 168. Unieważnienie naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 206
 169. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 166
 170. Nabory i konkursy w 2019 r.
  Wyświetleń: 155
 171. Wyniki naboru na stanowisko Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 153
 172. Wyniki naboru na stanowisko St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 151
 173. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 138
 174. Wyniki naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 132
 175. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 115
 176. Budżet archiwalny
  Wyświetleń: 114
 177. Główny Księgowy z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 114
 178. Nadzór inwestorski z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 114
 179. Sprawozdanie za 2019 r. i plan na 2020 r.
  Wyświetleń: 110
 180. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 107
 181. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 103
 182. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 101
 183. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 100
 184. Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 98
 185. Przetarg nieograniczony w 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 186. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 27.08.2020 r.
  Wyświetleń: 96
 187. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 96
 188. Sprawozdanie za 2017 r. i plan na 2018 r.
  Wyświetleń: 96
 189. Nabory i konkursy w 2015 r.
  Wyświetleń: 95
 190. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 19.03.2019 r.
  Wyświetleń: 95
 191. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 29.03.2017 r.
  Wyświetleń: 94
 192. Sprzedaż majątku trwałego 2017 r.
  Wyświetleń: 94
 193. Główny Księgowy z dn. 13.11.2019 r.
  Wyświetleń: 93
 194. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 93
 195. Asystent muzealny z dn. 21.10.2014 r.
  Wyświetleń: 92
 196. Nabory i konkursy w 2016 r.
  Wyświetleń: 92
 197. Nabory i konkursy w 2018 r.
  Wyświetleń: 92
 198. Sprawozdanie za 2018 r. i plan na 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 199. Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu z dn. 2.02.2016 r.
  Wyświetleń: 90
 200. Główny Księgowy z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 89
 201. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 88
 202. Asystent muzealny z dn. 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 88
 203. Nabory i konkursy w 2017 r.
  Wyświetleń: 87
 204. Plan postępowań w 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 205. Sprawozdanie za 2016 r. i plan na 2017 r.
  Wyświetleń: 87
 206. Sprzedaż majątku trwałego 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 207. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 87
 208. Zastępca Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 87
 209. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 8.02.2017 r.
  Wyświetleń: 86
 210. Księgowy z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 86
 211. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 7.11.2019 r.
  Wyświetleń: 86
 212. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 86
 213. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 85
 214. Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach z dn. 1.08.2019 r.
  Wyświetleń: 85
 215. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 15.03.2017 r.
  Wyświetleń: 85
 216. Starszy Księgowy z dn. 9.11.2015
  Wyświetleń: 85
 217. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich w 2018 r.
  Wyświetleń: 85
 218. Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 84
 219. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu z dn. 3.07.2016 r.
  Wyświetleń: 84
 220. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 83
 221. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn.16.07.2018 r.
  Wyświetleń: 83
 222. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 14.06.2014 r.
  Wyświetleń: 83
 223. Nabory i konkursy w 2014 r.
  Wyświetleń: 83
 224. Przetarg nieograniczony w 2013 r.
  Wyświetleń: 83
 225. Asystent muzealny z dn. 12.08.2014 r.
  Wyświetleń: 82
 226. Kierowca z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 82
 227. Główny Księgowy z dn. 26.08.2015 r.
  Wyświetleń: 81
 228. Plan postępowań w 2018 r.
  Wyświetleń: 81
 229. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III z dn. 27.04.2018 r.
  Wyświetleń: 81
 230. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 80
 231. Księgowy z dn. 2.07.2015 r.
  Wyświetleń: 80
 232. Przetarg nieograniczony w 2018 r.
  Wyświetleń: 80
 233. Sprawozdanie za 2015 r. i plan na 2016 r.
  Wyświetleń: 80
 234. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 79
 235. Księgowy z dn. 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 79
 236. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 15.12.2016 r.
  Wyświetleń: 79
 237. Przetarg nieograniczony w 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 238. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 3.07.2017 r.
  Wyświetleń: 79
 239. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie) z dn. 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 79
 240. Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 15.10.2018 r.
  Wyświetleń: 79
 241. Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 79
 242. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 5.01.2016 r.
  Wyświetleń: 79
 243. Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem z dn. 8.11.2013 r.
  Wyświetleń: 78
 244. Plan postępowań w 2017 r.
  Wyświetleń: 78
 245. Przetarg nieograniczony w 2016 r.
  Wyświetleń: 78
 246. Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 78
 247. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 77
 248. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej z dn. 17.08.2018 r.
  Wyświetleń: 77
 249. Starszy księgowy/księgowy z dn. 27.10.2016
  Wyświetleń: 77
 250. Zamówienia na usługi społeczne w 2016 r.
  Wyświetleń: 77
 251. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 76
 252. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 21.03.2014 r.
  Wyświetleń: 76
 253. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn. 6.12.2018 r.
  Wyświetleń: 75
 254. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 8.06.2017 r.
  Wyświetleń: 75
 255. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I z dn. 6.05.2016 r.
  Wyświetleń: 74
 256. Przetarg nieograniczony w 2014 r.
  Wyświetleń: 74
 257. Nadzór inwestorski z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 73
 258. Zamówienia na usługi społeczne w 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 259. Nadzór autorski z dn. 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 72
 260. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019) z dn. 15.01.2019 r.
  Wyświetleń: 72
 261. Zamówienia na usługi społeczne w 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 262. Nadzór autorski z dn. 21.08.2018 r.
  Wyświetleń: 71
 263. Nadzór inwestorski z dn. 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 71
 264. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 67
 265. Zarządzenie Nr 18 /2020
  Wyświetleń: 24
 266. Załączniki do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 18
 267. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 15
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl