Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319136163158301026162767344219620
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12776
 2. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 9928
 3. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2790
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2063
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1964
 6. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1439
 7. Status prawny
  Wyświetleń: 1235
 8. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 1163
 9. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1146
 10. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 1111
 11. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 1085
 12. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1043
 13. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 1025
 14. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 1002
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 995
 16. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 956
 17. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 927
 18. Statut CMJW
  Wyświetleń: 902
 19. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 796
 20. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 780
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 764
 22. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 756
 23. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 738
 24. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 733
 25. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 730
 26. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 728
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 699
 28. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 691
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 687
 30. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 685
 31. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 683
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 678
 33. Organizacja
  Wyświetleń: 676
 34. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 651
 35. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 651
 36. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 637
 37. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 611
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 568
 39. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 566
 40. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 536
 41. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 527
 42. ePUAP
  Wyświetleń: 513
 43. Przetargi
  Wyświetleń: 510
 44. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 487
 45. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 485
 46. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 472
 47. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 464
 48. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 460
 49. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 454
 50. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 414
 51. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 413
 52. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 406
 53. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 384
 54. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 377
 55. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 377
 56. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 363
 57. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 358
 58. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 352
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 342
 60. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 333
 61. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 333
 62. Budżet
  Wyświetleń: 331
 63. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 316
 64. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 315
 65. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 315
 66. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 312
 67. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 312
 68. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 299
 69. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 281
 70. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 280
 71. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 273
 72. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 250
 73. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 211
 74. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 197
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 192
 76. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 185
 77. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 181
 78. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 179
 79. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 173
 80. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 169
 81. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 134
 82. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 134
 83. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 129
 84. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 121
 85. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 121
 86. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 118
 87. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 113
 88. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 97
 89. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 94
 90. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 92
 91. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 68
 92. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 62
 93. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu służbowego Muzeum marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 61
 94. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 52
 95. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 45
 96. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 41
 97. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 33
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  12-03-2015 11:08
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 764
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×