Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
898382767314335400000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
846776358668702181908455855691047321746074519003
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438651646310448041945211361548044293491466596876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319135943154299526132764343328553932
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 40780
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 25525
 3. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 18835
 4. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 17726
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10919
 6. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7451
 7. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 5741
 8. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3399
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3083
 10. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 2877
 11. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 2705
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 2644
 13. Statut CMJW
  Wyświetleń: 2375
 14. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 2350
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2314
 16. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2307
 17. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 2292
 18. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 2267
 19. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 2247
 20. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 1973
 21. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1865
 22. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1832
 23. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 1816
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1783
 25. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1775
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1720
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1717
 28. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1693
 29. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1625
 30. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1611
 31. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 1607
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1488
 33. Budżet
  Wyświetleń: 1477
 34. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1455
 35. Organizacja
  Wyświetleń: 1395
 36. ePUAP
  Wyświetleń: 1388
 37. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1325
 38. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1314
 39. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1314
 40. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1310
 41. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1247
 42. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1244
 43. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 1198
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1194
 45. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1186
 46. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 1180
 47. Przetargi
  Wyświetleń: 1158
 48. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1150
 49. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 1121
 50. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1108
 51. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 1097
 52. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 1075
 53. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1073
 54. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1071
 55. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 1043
 56. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1012
 57. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 997
 58. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 986
 59. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 975
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 959
 61. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 923
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 914
 63. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 907
 64. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 888
 65. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 884
 66. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 855
 67. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 852
 68. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 847
 69. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 834
 70. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 827
 71. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 821
 72. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 801
 73. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 794
 74. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 781
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 752
 76. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 740
 77. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 733
 78. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 733
 79. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 729
 80. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 723
 81. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 718
 82. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 717
 83. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 705
 84. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 689
 85. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 664
 86. Oferta pracy - Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 662
 87. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 661
 88. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 650
 89. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 649
 90. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 647
 91. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 614
 92. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 613
 93. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 609
 94. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 594
 95. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 583
 96. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 582
 97. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 582
 98. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 579
 99. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 578
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 573
 101. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 568
 102. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 559
 103. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 550
 104. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 542
 105. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 533
 106. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 512
 107. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 506
 108. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 502
 109. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 483
 110. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 473
 111. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 463
 112. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 447
 113. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 435
 114. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie)
  Wyświetleń: 434
 115. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 429
 116. Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 426
 117. Plan finansowy na 2018 r.
  Wyświetleń: 414
 118. Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, w części I i II
  Wyświetleń: 413
 119. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej
  Wyświetleń: 401
 120. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 391
 121. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 382
 122. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 378
 123. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 365
 124. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 359
 125. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 552147-N-2018 z 27.04.2018 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 358
 126. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 347
 127. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 343
 128. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)
  Wyświetleń: 337
 129. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 333
 130. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 328
 131. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I
  Wyświetleń: 328
 132. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 562035-N-2018 z 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 326
 133. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski
  Wyświetleń: 325
 134. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 321
 135. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 593211-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.) -II przetarg
  Wyświetleń: 319
 136. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
  Wyświetleń: 318
 137. Dostawa i montaż szaf metalowych (szaf kartotekowych i szafy na mapy) na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 (nr ogłoszenia 517691-N-2019)
  Wyświetleń: 317
 138. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 575651-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.)
  Wyświetleń: 317
 139. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138 "o" USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019)
  Wyświetleń: 313
 140. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 312
 141. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 306
 142. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 286
 143. Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z 2019-10-01)
  Wyświetleń: 285
 144. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski z 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 278
 145. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 278
 146. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 277
 147. Wyniki naboru na stanowisko Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 268
 148. Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus
  Wyświetleń: 263
 149. Oferta pracy - Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 261
 150. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 235
 151. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 199
 152. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 196
 153. Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 165
 154. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 8 osobowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 635333-N-2019 z 2019-12-11)
  Wyświetleń: 157
 155. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 147
 156. Unieważnienie naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 131
 157. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 123
 158. Unieważnienie naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 121
 159. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie art. 138 "o" ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.1.2020)
  Wyświetleń: 104
 160. Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 86
 161. Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 20.02.2020 r.
  Wyświetleń: 32
 162. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 32
 163. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 24
 164. St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym z dn. 6.03.2020 r.
  Wyświetleń: 22
 165. Zamówienia publiczne archiwalne
  Wyświetleń: 16
 166. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 14
 167. Nabory i konkursy w 2019 r.
  Wyświetleń: 14
 168. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn.16.07.2018 r.
  Wyświetleń: 10
 169. Nabory i konkursy w 2015 r.
  Wyświetleń: 10
 170. Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 9
 171. Asystent muzealny z dn. 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 9
 172. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn. 6.12.2018 r.
  Wyświetleń: 9
 173. Główny Księgowy z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 9
 174. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 15.12.2016 r.
  Wyświetleń: 9
 175. Plan postępowań w 2018 r.
  Wyświetleń: 9
 176. Plan postępowań w 2019 r.
  Wyświetleń: 9
 177. Przetarg nieograniczony w 2018 r.
  Wyświetleń: 9
 178. Przetarg nieograniczony w 2019 r.
  Wyświetleń: 9
 179. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 3.07.2017 r.
  Wyświetleń: 9
 180. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 8.06.2017 r.
  Wyświetleń: 9
 181. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 9
 182. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie) z dn. 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 9
 183. Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 15.10.2018 r.
  Wyświetleń: 9
 184. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 7.11.2019 r.
  Wyświetleń: 9
 185. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 9
 186. Sprzedaż majątku trwałego 2017 r.
  Wyświetleń: 9
 187. Zamówienia na usługi społeczne w 2016 r.
  Wyświetleń: 9
 188. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 189. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 190. Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu z dn. 2.02.2016 r.
  Wyświetleń: 8
 191. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 8
 192. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 29.03.2017 r.
  Wyświetleń: 8
 193. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 8.02.2017 r.
  Wyświetleń: 8
 194. Asystent muzealny z dn. 12.08.2014 r.
  Wyświetleń: 8
 195. Asystent muzealny z dn. 21.10.2014 r.
  Wyświetleń: 8
 196. Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem z dn. 8.11.2013 r.
  Wyświetleń: 8
 197. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 14.06.2014 r.
  Wyświetleń: 8
 198. Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 8
 199. Główny Księgowy z dn. 13.11.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 200. Główny Księgowy z dn. 26.08.2015 r.
  Wyświetleń: 8
 201. Główny Księgowy z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 202. Kierowca z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 8
 203. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu z dn. 3.07.2016 r.
  Wyświetleń: 8
 204. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 205. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 206. Księgowy z dn. 2.07.2015 r.
  Wyświetleń: 8
 207. Księgowy z dn. 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 8
 208. Księgowy z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 8
 209. Nabory i konkursy w 2014 r.
  Wyświetleń: 8
 210. Nabory i konkursy w 2016 r.
  Wyświetleń: 8
 211. Nabory i konkursy w 2017 r.
  Wyświetleń: 8
 212. Nabory i konkursy w 2018 r.
  Wyświetleń: 8
 213. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8
 214. Plan postępowań w 2017 r.
  Wyświetleń: 8
 215. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I z dn. 6.05.2016 r.
  Wyświetleń: 8
 216. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 8
 217. Przetarg nieograniczony w 2013 r.
  Wyświetleń: 8
 218. Przetarg nieograniczony w 2014 r.
  Wyświetleń: 8
 219. Przetarg nieograniczony w 2016 r.
  Wyświetleń: 8
 220. Przetarg nieograniczony w 2017 r.
  Wyświetleń: 8
 221. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III z dn. 27.04.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 222. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej z dn. 17.08.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 223. Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach z dn. 1.08.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 224. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 225. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 15.03.2017 r.
  Wyświetleń: 8
 226. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 8
 227. Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 228. Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 8
 229. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 19.03.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 230. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 231. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 232. Starszy Księgowy z dn. 9.11.2015
  Wyświetleń: 8
 233. Starszy księgowy/księgowy z dn. 27.10.2016
  Wyświetleń: 8
 234. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 21.03.2014 r.
  Wyświetleń: 8
 235. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 5.01.2016 r.
  Wyświetleń: 8
 236. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 8
 237. Zastępca Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 8
 238. Sprzedaż majątku trwałego 2019 r.
  Wyświetleń: 6
 239. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 6
 240. Budżet archiwalny
  Wyświetleń: 4
 241. Nadzór autorski z dn. 21.08.2018 r.
  Wyświetleń: 3
 242. Nadzór autorski z dn. 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 3
 243. Sprawozdanie za 2016 r. i plan na 2017 r.
  Wyświetleń: 3
 244. Sprawozdanie za 2017 r. i plan na 2018 r.
  Wyświetleń: 3
 245. Sprawozdanie za 2018 r. i plan na 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 246. Zamówienia na usługi społeczne w 2019 r.
  Wyświetleń: 3
 247. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich w 2018 r.
  Wyświetleń: 3
 248. Nadzór inwestorski z dn. 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2
 249. Nadzór inwestorski z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2
 250. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019) z dn. 15.01.2019 r.
  Wyświetleń: 2
 251. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2
 252. Sprawozdanie za 2015 r. i plan na 2016 r.
  Wyświetleń: 2
 253. Sprawozdanie za 2019 r. i plan na 2020 r.
  Wyświetleń: 2
 254. Zamówienia na usługi społeczne w 2017 r.
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  12-03-2015 11:08
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 2314
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl