Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 16.05.2018 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • asystent muzealny - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Łambinowice.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenia zawodowe w zakresie pracy w instytucjach kultury lub oświaty,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo, pedagogika, filologia polska,
 • znajomość języka obcego, preferowany język niemiecki, ewentualnie język angielski, rosyjski,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność kreatywnego działania,
 • komunikacji interpersonalnej, w tym szczególnie w zakresie pracy z młodzieżą,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista,
 • inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                                                            

 • prowadzenie działalności edukacyjno-wystawienniczej w Muzeum oraz w innych instytucjach kultury, a także oświaty (w tym m.in. prowadzenie lekcji i warsztatów, organizacja otwarć wystaw stałych i czasowych, konkursów, sesji i konferencji, wydarzeń kulturalnych itp.),
 • popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
 • prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu,
 • obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach (także w soboty, niedziele i święta gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających),
 • pełnienie dyżurów w soboty, niedziele i święta, gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu).

Warunki płacowe:  

 • wynagrodzenie zasadnicze: 2100 zł brutto,
 • dodatek martyrologiczny 20% od płacy zasadniczej,
 • wysługa lat pracy 1% od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat,
 • premia od 1-30% od płacy zasadniczej.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 20.06.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE EDUKACJI i WYSTAW”
 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (13,44KB)