Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.

  Plan na
2017
Wykonanie
za 2017
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 3 033 067 3 033 067
a) dotacje, w tym: 2 651 377 2 651 377
- dotacja podmiotowa organizatora 2 106 736 2 106 736
- dotacja celowa organizatora 181 472 181 472
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 363 169 363 169
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 0 0
- pozostałe dotacje 0 0
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 381 690 381 690

 

  Plan na
2017
Wykonanie
za 2017
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 2 928 620 2 928 620
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 574 574 1 574 574
- świadczenia na rzecz pracowników 317 691 317 691
- zużycie materiałów i energii 157 684 157 684
- usługi obce 583 205 583 205
- podatki i opłaty 17 135 17 135
- amortyzacja 204 289 204 289
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 74 042 74 042

 

WYNIK FINANSOWY Plan na
2017
Wykonanie
za 2017
wynik finansowy brutto 104 447 104 447
obowiązkowe obciążenia wyniku 65 65
wynik finansowy netto 104 382 104 382

 

  Plan na
2017
Wykonanie
za 2017
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 908 389 908 389
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 899 503 899 503
- środki organizatora 177 172 177 172
- środki z MKiDN 709 948 709 948
- środki własne 12 383 12 383
b) wydatki poniesione ze środków własnych, w tym: skarbony 8 886 8 886
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Czesława Szpaczyńska
 • opublikowano:
  06-06-2018 08:12
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  03-04-2020 10:48
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 319
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl