Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Plan finansowy na 2018 r.

  Plan  na 2018
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 3 416 908
a) dotacje, w tym: 3 159 692
- dotacja podmiotowa organizatora 1 250 000
- dotacja celowa organizatora 6 193
- dotacja podmiotowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 750 000
- dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 23 025
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 130 474
- pozostałe dotacje 0
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 257 216

 

  Plan  na 2018
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 3 368 349
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 784 130
- świadczenia na rzecz pracowników 360 708
- zużycie materiałów i energii 117 975
- usługi obce 817 652
- podatki i opłaty 18 931
- amortyzacja 189 141
- wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 000
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 59 812

 

WYNIK FINANSOWY Plan na 2018
wynik finansowy brutto 48 559
obowiązkowe obciążenia wyniku 0
wynik finansowy netto 48 559

 

  Plan na 2018
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 2 407 396
a) wydatki w ramach programu RPO, w tym: 2 338 422
- środki UE 1 865 589
- środki z MKiDN 329 222
- środki organizatora 143 611
b) wydatki ze środków własnych, w tym ze skarbony 68 974
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Czesława Szpaczyńska
 • opublikowano:
  06-06-2018 08:26
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  03-04-2020 10:48
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 416
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl