Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)

PDFInformacja z 30.08.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 29.08.2019 r.pdf
PDFZmiana ogłoszenia o zamówieniu z 16.08.2019 r.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 586815 z 14.08.2019.pdf
PDFPozwolenie nr 753 N 2019 wycinka drzew.pdf
PDFPozwolenie nr 754 N 2019 wycinka drzew.pdf
PDFSIWZ na przebudowę Łambinowic_14_08_2019.pdf
DOCSIWZ_14.08.2019 przebudowa_Łambinowic.doc
DOCXZał do SIWZ_Wykaz osób.docx
DOCXZał do SIWZ_Wykaz robót budowlanych.docx
DOCXZał nr 1 do SIWZ_formularz_ofertowy_przebudowa Łambinowic.docx
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiOR budowlana.pdf
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiOR elektryczna.pdf
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiOR instalacje sanitarne.pdf
PDFZał nr 4 do SIWZ_przedmiar budowlany.pdf
PDFZał nr 4 do SIWZ_przedmiar elektryczny.pdf
PDFZał nr 4 do SIWZ_przedmiar sanitarny.pdf
DOCXZał nr 5 do SIWZ_proj_umowy _przebudowa Łambinowic.docx
DOCXZał nr 6 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.docx
DOCXZał nr 7 do SIWZ_grupa_kapitałowa_przebudowa Łambinowic.docx
PDFPB architektura - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFPB architektura - 02 RZUT PIWNIC.pdf
PDFPB architektura - 03 RZUT PARTERU.pdf
PDFPB architektura - 04 RZUT PIĘTRA.pdf
PDFPB architektura - 05 Inf bioz Łambinowice.pdf
PDFPB architektura - 05 RZUT PODDASZA.pdf
PDFPB architektura - 06 RZUT DACHU.pdf
PDFPB architektura - 07 RZUT PRZESTRZENI TECHNICZNEJ PODDASZA.pdf
PDFPB architektura - 08 PRZEKRÓJ AA.pdf
PDFPB architektura - 13 ELEWACJA POŁDUNIOWO - ZACHODNIA.pdf
PDFPB architektura - 14 ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA.pdf
PDFPB architektura - 15 ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA.pdf
PDFPB architektura - 16 ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA.pdf
PDFPB architektura - METRYKA PROJEKTU.pdf
PDFPB architektura - opis CMJW Łambinowice 2016 11 30.pdf
PDFPB architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1.pdf
PDFPB architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 2.pdf
PDFPB architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 3.pdf
PDFPB architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1.pdf
PDFPB architektura - ZESTAWIENIE WITRYN 1.pdf
PDFPB architektura - ZESTAWIENIE WITRYN 2.pdf
PDFPB drogi - opis dr do PW.pdf
PDFPB drogi - plan drogowy dla CMJW - rys nr D.1.pdf
PDFPB drogi - profil zjazdu CMJW - rys. D.2.pdf
PDFPB drogi - przekrój konstr CMJW - rys. D.3 , D.4.pdf
PDFPB drogi - przekrój konstr CMJW - rys. D.5.pdf
PDFPB inst elektr - Opis PB.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.1.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.2.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.3.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.4.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.5.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.6.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.7.pdf
PDFPB inst elektr - Rys.8.pdf
PDFPB inst sanit - Opis_BUD_-instalacje wewn Łambinowice.pdf
PDFPB inst sanit - Rys. 2 Rzut piwnic - Instalacje sanitarne (PB) .pdf
PDFPB inst sanit - Rys. 3a Rzut parteru - Instalacje sanitarne(PB) .pdf
PDFPB inst sanit - Rys. 3b Rzut parteru - Instalacje sanitarne(PB) .pdf
PDFPB inst sanit - Rys. 4 Rzut przestrzeni technicznej - Instalacje sanitarne (PB) .pdf
PDFPB inst sanit - Rys. 5 Rzut piętra - Instalacje sanitarne(PB) .pdf
PDFPB inst sanit - Rys. 6 Rzut poddasza - Instalacje sanitarne(PB) .pdf
PDFPB inst sanit - Rys.1 Mapa .pdf
PDFPB inst sanit - Strona tyt - INSTALACJE BUD.pdf
PDFPB konstrukcja - K1 fundamenty.pdf
PDFPB konstrukcja - K2 piwnice.pdf
PDFPB konstrukcja - K3 parter.pdf
PDFPB konstrukcja - K4 parter dach.pdf
PDFPB konstrukcja - K5 - piętro.pdf
PDFPB konstrukcja - K6 poddasze.pdf
DOCPB konstrukcja - opis CMJW.doc
PDFPB przyłącza - Opis przyłączy wody , ks i kd Łambinowice.pdf
PDFPB przyłącza - Rys.1 Mapa .pdf
PDFPB przyłącza - Rys.2 Profil podłączenia hydrantu.pdf
PDFPB przyłącza - Rys.3 Profile kanalizacji sanitarnej pdf.pdf
PDFPB przyłącza - Rys.4 Profile kanal. deszczowej.pdf
PDFPB przyłącza - Rys.5 Profile kanal. deszczowej.pdf
PDFPB przyłącza - Rys.6 Profile drenażu opaskowego.pdf
PDFPB przyłącza - Rys.7 Studzienka kanalizacyjna.pdf
PDFPB przyłącza - Strona tyt - PRZYŁĄCZA_PB-W_.pdf
PDFPW architektura - 0 TABELA 1 KOLORYSTYKA - WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.pdf
PDFPW architektura - 0 TABELA 2 KOLORYSTYKA - WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE.pdf
PDFPW architektura - 0 załaczniki wyposażenie.pdf
PDFPW architektura - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFPW architektura - 02 RZUT PIWNIC.pdf
PDFPW architektura - 03 RZUT PARTERU.pdf
PDFPW architektura - 04 RZUT PIĘTRA.pdf
PDFPW architektura - 05 RZUT PODDASZA.pdf
PDFPW architektura - 06 RZUT DACHU.pdf
PDFPW architektura - 07 RZUT PRZESTRZENI TECHNICZNEJ PODDASZA.pdf
PDFPW architektura - 08 PRZEKRÓJ AA.pdf
PDFPW architektura - 09 PRZEKRÓJ BB.pdf
PDFPW architektura - 10 PRZEKRÓJ CC.pdf
PDFPW architektura - 11 PRZEKROJE DD i EE.pdf
PDFPW architektura - 12 PRZEKRÓJ FF.pdf
PDFPW architektura - 13 ELEWACJA POŁDUNIOWO - ZACHODNIA.pdf
PDFPW architektura - 14 ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA.pdf
PDFPW architektura - 15 ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA.pdf
PDFPW architektura - 16 ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA.pdf
PDFPW architektura - 17 SCHEMAT PANELU ELEWACYJNEGO.pdf
PDFPW architektura - 18 PRZEKRÓJ GG.pdf
PDFPW architektura - 19 SCHEMAT BALUSTRADY.pdf
PDFPW architektura - 20 SCHEMAT OGRODZENIA.pdf
PDFPW architektura - 5 Inf bioz Łambinowice.pdf
PDFPW architektura - METRYKA PROJEKTU.pdf
PDFPW architektura - metryka PW.pdf
PDFPW architektura - opis CMJW Łambinowice 2016 11 30.pdf
PDFPW architektura - W1 rz pareteru kolorystyka.pdf
PDFPW architektura - W2 schemat ściana A.pdf
PDFPW architektura - W3 schemat ściana B.pdf
PDFPW architektura - W4 schemat ściana C.pdf
PDFPW architektura - W5 rz piętra kolorystyka.pdf
PDFPW architektura - W6 rz poddasza kolorystyka.pdf
PDFPW architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1.pdf
PDFPW architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 2.pdf
PDFPW architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 3.pdf
PDFPW architektura - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1.pdf
PDFPW architektura - ZESTAWIENIE WITRYN 1.pdf
PDFPW architektura - ZESTAWIENIE WITRYN 2.pdf
PDFPW drogi - opis dr do PW.pdf
PDFPW drogi - plan drogowy dla CMJW - rys nr D.1.pdf
PDFPW drogi - profil zjazdu CMJW - rys. D.2.pdf
PDFPW drogi - przekrój konstr CMJW - rys. D.3 , D.4.pdf
PDFPW drogi - przekrój konstr CMJW - rys. D.5.pdf
PDFPW inst elektr - Opis PW.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.1.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.10.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.11.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.12.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.13.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.14.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.15.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.16.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.17.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.18.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.19.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.2.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.20.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.3.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.4.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.5.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.6.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.7.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.8.pdf
PDFPW inst elektr - Rys.9.pdf
PDFPW inst sanit - Opis_WYK_-instalacje wewn Łambinowice..pdf
PDFPW inst sanit - Rys.1 Mapa .pdf
PDFPW inst sanit - Rys.10 Instalacja ppoż.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.11 Rozwinięcie instalacji ziębniczej.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.12 Rozwinięcie_ks.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.13 Schemat podłączenia wpustu dachowego.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.14 Schemat instalacji klimatyzacji JED.1.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.15 Schemat instalacji klimatyzacji JED.2.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.16 Rzut przestrzeni technicznej - Wentylacja.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.17 Wentylacja - przekroje.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.18 Wentylacja - przekroje.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.19 Wentylacja -Przekrój -Bud. istniejący.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.2 Rzut piwnic - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.3a Rzut parteru - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.3b Rzut parteru - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.4 Rzut przestrzeni technicznej - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.5 Rzut piętra - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.6 Rzut poddasza - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.7 Rzut dachu - Instalacje sanitarne.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.8 Rozwinięcie instalacji co i zasilania nagrzewnic.pdf
PDFPW inst sanit - Rys.9 Inst. wody zimnej i ciepłej.pdf
PDFPW inst sanit - Strona tyt - INSTALACJE WYK.pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Centrala NW1.pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Centrala NW2.pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Centrala NW2 - chłodnica kanałowa.pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Opis automatyki dla wentylacji.pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Tytuł - wykaz kształtek i urządzeń.pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Zestaienia kształtek wentyl. w cz. proj.(1).pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Zestaienia kształtek wentyl. w cz. proj.(2).pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Zestaienia kształtek wentyl. w cz. proj.(3).pdf
PDFPW inst sanit - Wentylacja mat. dodat. - Zestawienie kształtek wentyl. w cz. istn..pdf
PDFPW konstrukcja - opis PW CMJW.pdf
DOCPW konstrukcja - opis PW CMJW.doc
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-1.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-2.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-3.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-4.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-5.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-6.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-7.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - KWS-8.pdf
PDFPW konstrukcje stalowe - Stal profilowana muzeum.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-1.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-10.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-11.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-12.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-13.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-14.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-15.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-16.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-17.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-18.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-19.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-2.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-20.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-21.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-22.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-23.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-24.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-25.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-26.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-27.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-3.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-4.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-5.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-6.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-7.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-8.pdf
PDFPW konstrukcje Żelbet - KWŻ-9.pdf
PDFGeologia - Dg Łambinowice, Muzealna- część tekstowa.pdf
JPEGGeologia - FOTO Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum - FOTO 1 Odkrywka fundamentu F1 Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum.jpeg
JPEGGeologia - FOTO Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum - FOTO 2 Odkrywka fundamentu F1 Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum.jpeg
JPEGGeologia - FOTO Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum - FOTO 3 Odkrywka fundamentu F1 Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum.jpeg
JPEGGeologia - FOTO Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum - FOTO 4 Odkrywka fundamentu F1 Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum.jpeg
JPEGGeologia - FOTO Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum - FOTO 5 Otwór badawczy nr 1 Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum.jpeg
JPEGGeologia - FOTO Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum - FOTO 6 Otwór badawczy nr 2 Łambinowice, Muzealna - bud. muzeum.jpeg
PDFGeologia - ZAŁ.nr 1 Mapa topograf. Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 2 Mapa dokumentacyjna Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 3 Mapa dok. - rzut piwnic Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 4 Karta odkrywki F1, przekrój A - A, Łambinowice, Muzealna — kopia.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 4 Karta odkrywki F1, przekrój B - B, Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 5 Karty otworów Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 6 Przekrój Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 7 Tabela parametrów geotechn. Łambinowice, Muzealna.pdf
PDFGeologia - ZAŁ.nr 8 Objaśnienia Łambinowice, Muzealna.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2019
  przez: Ewa Przybylska
 • opublikowano:
  14-08-2019 21:32
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 23:29
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  odwiedzin: 338
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl