Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18 /2020

Zarządzenie Nr 18 /2020
Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych
 

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/397/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 3337) zarządzam, co następuje

 

§ 1

Ustala się Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania zarządzenia i mają zastosowanie do naborów na wolne stanowiska ogłaszanych od tego dnia.
 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego.


§ 4

Traci moc zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.