Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu działa na podstawie:

1.      Ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. 2012, poz. 987);

2.      Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406);

3.      Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu;

4.      Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu;

5.      Innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora.

Muzeum ma dwie siedziby: Łambinowice i Opole, przy czym Dyrekcja znajduje się w Opolu.

Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

Struktura organizacyjna Muzeum:

1.      Dział Naukowy (Opole),

2.      Dział Edukacji i Wystaw (Łambinowice),

3.      Archiwum (Opole),

4.      Dział Zbiorów i Konserwacji (Łambinowice),

5.      Dział Finansowy (Opole),

6.      Dział Administracyjno-Gospodarczy (Opole),

7.      Sekcja Komunikacji i Wizerunku (Opole),

8.      Radca prawny lub adwokat (Opole),

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum, zakres zadań osób i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

  

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 22.04.2014


 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-08-2003 14:18
    przez: Violetta Rezler-Wasielewska
  • zmodyfikowano:
    22-04-2014 11:58
    przez: Elżbieta Krajewska
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl