Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu działa na podstawie:

1.      Ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. 2012, poz. 987);

2.      Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406);

3.      Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu;

4.      Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu;

5.      Innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora.

Muzeum ma dwie siedziby: Łambinowice i Opole, przy czym Dyrekcja znajduje się w Opolu.

Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

Struktura organizacyjna Muzeum:

1.      Dział Naukowy (Opole),

2.      Dział Edukacji i Wystaw (Łambinowice),

3.      Archiwum (Opole),

4.      Dział Zbiorów i Konserwacji (Łambinowice),

5.      Dział Finansowy (Opole),

6.      Dział Administracyjno-Gospodarczy (Opole),

7.      Sekcja Komunikacji i Wizerunku (Opole),

8.      Radca prawny lub adwokat (Opole),

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum, zakres zadań osób i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

  

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 22.04.2014