Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów, badania naukowe i popularyzacja problematyki dwóch systemów jenieckich - niemieckiego i radzieckiego w latach II wojny światowej, przede wszystkim losów polskich jeńców wojennych w tych  systemach, a także polskich żołnierzy internowanych w krajach neutralnych. Ważne miejsce w tej działalności zajmują dzieje obozów Lamsdorf i obozu pracy w Łambinowicach. Prac Muzeum nie ogranicza cezura lat 1939–1945.

Zadania te Muzeum wykonuje w sposób następujący:

1)        gromadzenie zabytków i innych materiałów, w tym specjalistycznych publikacji,

2)        inwentaryzowanie, katalogowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów,

3)       przechowywanie zbiorów i zapewnienie im właściwego stanu zachowania oraz udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych oraz na potrzeby byłych jeńców wojennych i ich rodzin,

4)        zabezpieczanie i konserwację obiektów poobozowych,

5)        organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prezentowanie ich wyników,

6)        urządzanie wystaw stałych i czasowych oraz zapewnianie zwiedzającym obsługi przewodników po Muzeum, terenach poobozowych i cmentarzach wojennych,

7)        prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,

8)        prowadzenie działalności wydawniczej,

9)        współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach, placówkami naukowo-oświatowymi, a także z byłymi jeńcami wojennymi i ich rodzinami.

Zbiory Muzeum dotyczą głównie jeńców wojennych z lat II wojny światowej. Tworzą je:

1)       muzealia historyczne: przedmioty osobiste, tekstylia poobozowe, obuwie, sprzęt poobozowy oraz muzealia artystyczne: malarstwo; grafika i rysunek;  rzeźba; plastyka użytkowa; numizmatyka, filatelistyka i medalierstwo; plakat artystyczny; fotografia; projekty, modele i makiety,

2)       archiwalia: akta, zbiory fotograficzne i kartograficzne, nagrania filmowe i fonograficzne oraz kopie dokumentów z innych archiwów,

3)       zbiory biblioteczne.

Muzeum prowadzi dodatkową działalność w zakresie usług przewodników po muzeum i Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, usług reprograficznych oraz wynajmu pokoi gościnnych, a także środków transportu.

informację wytworzył: Violetta Rezler-Wasielewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 22.04.2014