Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie ekspozycji edukacyjnej i nośników informacji terenowej

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: a01c4879-89c1-425a-8b71-77d62927baba

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a01c4879-89c1-425a-8b71-77d62927baba

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 20.08.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 20.08.2021 godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00135964/01 ze zmiana ogłoszeniem nr 2021/BZP 00150964/01 z 17.08.2021

Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.1.2021

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_5.10.2021.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert 20.08.2021.pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFBZP_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17.08.2021.pdf
DOCZmiana SWZ z 17.08.2021 r.doc
PDFminiPortal_17.08.2021.pdf
PDFBZP ogłoszenie o zamówieniu 4.08.2021.pdf
PDFminiPortal_4.08.2021.pdf
DOCXSWZ Ekspozycja edukacyjna.docx
PDFzal-nr-01-do-swz-projekt aranżacji ekspozycji edukacyjnej.pdf
PDFzal-nr-02-do-swz-projekt budowlany.pdf
DOCXzal-nr-03-do-swz-formularz oferty.docx
DOCXzal-nr-04-do-swz_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
DOCXzal-nr-05-do-swz_grupa-kapitalowa.docx
DOCXzal-nr-06-do-swz_wykaz robot.docx
DOCXzal-nr-07-do-swz_wykaz dostaw_uslug.docx
DOCXZMIANA_zal-nr-8-do-swz_wykaz osob.docx
DOCXzal-nr-09-do-swz-projekt umowy.docx
DOCXzal-nr-10-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx
DOCXzal-nr-11-do-swz_oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji.docx
PDFzal-nr-12-do-swz_przedmiar-robot.pdf
DOCXzal-nr-13-do-swz_oswiadczenie na podstawie art. 117 ust. 4.docx
PDFzal-nr-14-do-swz_stwiorb.pdf