Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: c067c431-8670-4c57-8416-1cd83b4f51b1

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c067c431-8670-4c57-8416-1cd83b4f51b1

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 3.09.2021 godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 8.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 3.09.2021 godz. 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 8.09.2021 godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00154332/01

Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.2.2021

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_4.10.2021.pdf (495,37KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (558,33KB)
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (547,76KB)
PDFOdpowiedzi nr 4 wyjaśnienia treści SWZ.pdf (573,72KB)
PDFBZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.08.2021.pdf (45,22KB)
PDFminiPortal 30.08.2021.pdf (60,24KB)
PDFOdpowiedzi nr 2 wyjaśnienia treści SWZ.pdf (1,13MB)
PDFOdpowiedzi nr 3 na wyjaśnienia treści SWZ.pdf (704,42KB)
PDFUZUPELNIENIE-zal-nr-11-do-swz-przedmiar robot-instalacja ziebnicza.pdf (55,62KB)
PDFzmiana_SWZ_26.08.2021.pdf (61,83KB)
PDFOdpowiedzi nr 1 na wyjaśnienia treści SWZ.pdf (125,46KB)
PDFBZP ogłoszenie o zamówieniu 19.08.2021.pdf (127,16KB)
DOCX2021-SWZ-przebudowa Łambinowic.docx (94,81KB)
PNGminiPortal ogłoszenie o zamówieniu 19.08.2021.png (254,81KB)
ZIPzal-nr-1-do-swz-projekt-budowlany.zip (29,01MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy-cz.I.zip (20,98MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy_cz.II.zip (23,59MB)
DOCXzal-nr-3-do-swz-formularz oferty-przebudowa.docx (28,29KB)
DOCXzal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu-przeb.docx (26,62KB)
DOCXzal-nr-5-do-swz_grupa-kapitalowa-przebudowa.docx (19,53KB)
DOCXzal-nr-6-do-swz_wykaz robot-przebudowa.docx (24,54KB)
DOCXzal-nr-7-do-swz_wykaz osob_przebudowa.docx (59,88KB)
DOCXzal-nr-8-do-swz-proj-umowy-przebudowa.docx (60,51KB)
DOCXzal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego_przebudowa.docx (19,87KB)
DOCXzal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-przebudowa.docx (20,77KB)
ZIPzal-nr-11-do-swz-przedmiary-robot.zip (357,50KB)
DOCXzal-nr-12-do-swz_oswiadczenie na podstawie art. 117 ust. 4-przebudowa.docx (19,72KB)
ZIPzal-nr-13-do-swz-specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot.zip (2,06MB)
ZIPzal-nr-14-do-swz-geologia.zip (16,93MB)