Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na zakup paliwa gazowego na potrzeby CMJW

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

na: „Zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ul. Muzealnej 4 w Łambinowicach”

 

Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana*

 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole, NIP 754-24-65-897

Muzeum rejestrowane: PRM/24/98

tel./fax +48 77 453 78 72, 77 453 92 16

http://www.cmjw.pl,

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ul. Muzealnej 4 w Łambinowicach, od dnia 1.01.2022 r. do 01.01.2023 r.

II. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całości zamówienia: przewiduje się, że rozpoczęcie dostaw rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2022 r. godz. 6:00 (lecz nie wcześniej niż po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy, która zostanie wszczęta przez Wykonawcę z dniem podpisania umowy), a zakończenie 1 stycznia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

DOCX2021 Zał nr 1 do zaproszenia -projekt umowy.docx (82,58KB)
DOC2021 Zał nr 2 do zaproszenia - formularz ofertowy.doc (79,00KB)
DOC2021 Zaproszenie do składania ofert_zakup paliwa gazowego_25.11.2021.doc (138,00KB)

Opole, 30.11.2021 r.

Odpowiedzi na pytanie do:  Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł  na: „Zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ul. Muzealnej 4 w Łambinowicach”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o treści jak poniżej:

  1. Wykonawca prosi o zmianę w Formularzu Ofertowym wartości w tabeli z MWh na kWh z racji poprawnego przygotowania oferty.
  2. Wykonawca prosi o potwierdzenie Wolumenu czy wartość podana w SWZ 164 MWh jest już przyjętą wartością na 24 miesiące trwania umowy?
  3. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar o 50%
  4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
  5. Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania na 02.12.2021 podyktowane jest to niemożliwością złożenia oferty w dniu 01.12.2021. Chyba że odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone jeszcze w dniu 30-11-2021

Na ww. pytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Formularzu Ofertowym jednostki miary w tabeli z MWh na kWh (164 MWh na 164 000 kWh)

Odpowiedź na pytanie 2:

W Zaproszeniu do składania ofert określono termin realizacji dostawy gazu na 12 mc-cy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert. Niniejsza odpowiedź 30.11.2021 r. zostaje umieszczona na BIPie Zamawiającego.