Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: b17aa7eb-9f3e-453b-b90e-52eebe1e012f

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b17aa7eb-9f3e-453b-b90e-52eebe1e012f

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 14.02.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 14.02.2022 r. godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00040584/01

DOCXSWZ Ochrona osób i mienia_28.01.2022.docx (76,94KB)

PDFBZP ogłoszenie o zamówieniu 28.01.2022.pdf (160,32KB)

PDFminiPortal 28.01.2022.pdf (128,02KB)

DOCX1. ochrona-zal-nr-1_opis_przedmiotu_zamowienia_2022.docx (26,94KB)

DOCX2 .ochrona-zal-nr-2_formularz-oferty_2022.docx (30,03KB)

DOCX3. ochrona-zal-nr-3_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu_2022.docx (26,56KB)

DOCX4. ochrona-zal-nr-4_grupa-kapitalowa_2022.docx (21,07KB)

DOCX5. ochrona-zal-nr-5_wykaz-uslug_2022.docx (27,13KB)

DOCX6. ochrona-zal-nr-6_projekt-umowy_2022.docx (38,61KB)

DOCX7. ochrona-zal-nr-7-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji_2022.docx (21,98KB)

DOCX8. ochrona-zal-nr-8_oswiadczenie-art-117-ust-4_2022.docx (20,08KB)

PDFOdpowiedzi nr 1 na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ_7.02.2022.pdf (268,28KB)

PDFOdpowiedzi nr 2 na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ_09.02.2022.pdf (566,87KB)

PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_ochrona.pdf (547,86KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert_14.02.2022.pdf (580,27KB)

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_21.03.2022_BIP.pdf (502,27KB)

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_26.04.2022_BIP.pdf (501,22KB)

Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.1.2022