Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych jest:

Dominik Marcinkowski, tel.: 573-785-910, e-mail:

Do zadań koordynatora należy:

  • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji w przestrzeni publicznej pod katem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
  • przedstawienie Dyrektorowi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.