Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura własnościowa

 

Lp.

   

Adres

Numer,

powierzchnia

działki

Liczba

obiektów

Powierzchnia

użytkowa
obiektu

         

Podstawa prawna władania

1.

Opole,
ul. Minorytów 3

109/2 k.m.44

0,0460 ha

  

1

 

 

738,39

Użytkowanie wieczyste.
Decyzja Wojewody Opolskiego
Nr GGP.IV.IŁ.7242-197/99. Budynek znajdujący się na działce stanowi własność muzeum.

2.

Łambinowice
ul. Muzealna 4

592/2 k.m.3

0,0900 ha

   

1

 

112,60 m²

Użytkowanie wieczyste.
Decyzja Wojewody Opolskiego
Nr GGP.IV.IŁ.7242-197-B/99. Budynek położony na działce jest własnością muzeum.

3.

Łambinowice,
ul. Muzealna 4

596 k.m.3

0,65 ha

  

2

1222,64 m²

226,40 m²

Użytkowanie wieczyste.
Decyzja Urzędu Rejonowego w Nysie
Nr GG.II.7242/26/94. Budynki znajdujące się na działce są Własnością muzeum.

4.

Łambinowice

236/5

10,1388 ha

Tereny po byłym obozie jenieckim, Stalag 318/VIII F z zachowanymi fragmentami baraków i urządzeń obozowych. W 2002 roku zrekonstruowano segment baraku (157,00 ) i odtworzono wieżę strażniczą.

Użytkowanie wieczyste.
Akt Notarialny Nr rep. A: 906/97. Ruiny baraków i pozostałości urządzeń obozowych stanowią własność muzeum.

5.

Łambinowice

619/3

0,42 ha

Na terenie działki posadowiony jest Pomnik Powstańców Warszawskich - Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf.

Prawo własności gruntu.
Akt Notarialny Nr rep. A: 5317/2014.

6.

Łambinowice

619/5

18,4386 ha

Na działce znajduje się obszar po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf

Prawo własności gruntu.
Akt Notarialny Nr rep. A: 115815/2016.

7.

Łambinowice

619/6

0,3785 ha

Na terenie działki znajduje się Droga Pamięci.

Prawo własności gruntu.
Akt Notarialny Nr rep. A: 115815/2016.

8.

Łambinowice

618/2

0,4222 ha

Na terenie działki znajduje się Droga Pamięci.

Prawo własności gruntu.
Akt Notarialny Nr rep. A: 115815/2016.

9.

Łambinowice

619/2

0,7800 ha

Na działce znajduje się obszar po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf

Prawo własności gruntu.
Akt Notarialny Nr rep. A: 10768/2018.


Poz. 1 jest wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego - nr Ks.A t.III-2278/91 z 7.08.1991 r. Poz. 2-9 wpisano do tego rejestru pod nr. 1937/68 (decyzja z 1.06.1968 r., zmieniona 1.08.2002 r.)  jako Miejsce Pamięci Narodowej.