Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap IV)

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu:  2338c2af-82bc-45fc-9f35-410c4a9b4f95

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2338c2af-82bc-45fc-9f35-410c4a9b4f95

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 11.10.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 11.10.2022 godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00364612/01

Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.4.2022

PDF2022 SWZ-przebudowa IV.pdf (2,24MB)
PDFBZP ogłoszenie o zamówieniu 26.09.2022.pdf (147,13KB)
PDFminiPortal 26.09.2022.pdf (85,48KB)
ZIPzal-nr-1-do-swz-projekt-budowlany-cz.I.zip (12,47MB)
ZIPzal-nr-1-do-swz-projekt-budowlany-cz.II.zip (16,55MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy_cz.II.zip (17,26MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy-cz.I.zip (22,96MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy-cz.III.zip (15,45MB)
DOCXzal-nr-3-do-swz-formularz oferty-przebudowa.docx (31,03KB)
DOCXzal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu-przeb.docx (26,66KB)
DOCXzal-nr-5-do-swz_grupa-kapitalowa-przebudowa.docx (19,63KB)
DOCXzal-nr-6-do-swz_wykaz robot-przebudowa.docx (24,91KB)
DOCXzal-nr-7-do-swz_wykaz osob_przebudowa.docx (59,74KB)
DOCXzal-nr-8-do-swz-proj-umowy-przebudowa 2022.docx (66,54KB)
DOCXzal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego_przebudowa.docx (19,91KB)
DOCXzal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-przebudowa.docx (21,52KB)
DOCXzal-nr-11-do-swz_oswiadczenie na podstawie art. 117 ust. 4-przebudowa.docx (20,01KB)
DOCXzal-nr-12-do-swz_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu-przeciwdziałanie-agresji.docx (27,66KB)
ZIPzal-nr-13-do-swz-przedmiar robot.zip (128,36KB)
ZIPzal-nr-14-do-swz-specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot.zip (2,06MB)
ZIPzal-nr-15-do-swz-geologia.zip (16,92MB)
PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_przebudowa.pdf (543,82KB)
PDFinformacja o unieważnieniu postępowania_11.10.2022.pdf (551,98KB)