Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - zakończenie robót budowlanych II etapu

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu:  699f7b8f-5286-4998-9571-28a661fad28a

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/699f7b8f-5286-4998-9571-28a661fad28a

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 14.11.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 14.11.2022 godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00416493/01

Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.6.2022

PDF2022-SWZ-przebudowa Łambinowic_zakonczenie robot II etapu.pdf (1,07MB)
PDFBZP_28.10.2022.pdf (171,60KB)
PDFminiPortal_28.10.2022.pdf (86,15KB)
ZIPzal-nr-1-do-swz-projekt-budowlany-cz.I.zip (12,47MB)
ZIPzal-nr-1-do-swz-projekt-budowlany-cz.II.zip (16,55MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy_cz.II.zip (17,26MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy-cz.I.zip (22,96MB)
ZIPzal-nr-2-do-swz-projekt-wykonawczy-cz.III.zip (15,45MB)
DOCXzal-nr-3-do-swz-formularz oferty dla cz. I II III_zakonczenie robot II etapu.docx (31,35KB)
DOCXzal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-o-spel-war-i-niepodl-wykl dla cz. I II III_zakonczenie robot II etapu.docx (26,86KB)
DOCXzal-nr-5-do-swz_grupa-kapitalowa dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (19,90KB)
DOCXzal-nr-6-do-swz_wykaz osob dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (59,26KB)
DOCXzal-nr-7-do-swz-proj-umowy dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (69,23KB)
DOCXzal-nr-8-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (20,17KB)
DOCXzal-nr-9-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (21,69KB)
DOCXzal-nr-10-do-swz_oswiadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (20,14KB)
DOCXzal-nr-11-do-swz_oswiadczenie-o-spel-war-i-niepodl-wykl-przeciwdzial-agresji dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.docx (28,08KB)
ZIPzal-nr-12-do-swz-przedmiar robot dla cz. IIIIII_zakonczenie robot II etapu.zip (3,76MB)
ZIPzal-nr-13-do-swz-specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot_zakonczenie robot II etapu.zip (2,06MB)
ZIPzal-nr-14-do-swz-geologia_zakonczenie robót II etapu.zip (16,94MB)
PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_zakonczenie robót II etapu.pdf (470,45KB)
PDFinformacja o unieważnieniu postępowania_zakonczenie robot_17.11.2022.pdf (480,13KB)