Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania władz publicznych

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Dyrektor kieruje muzeum przy pomocy Zastępcy dyrektora.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio powoływani i odwoływani przez niego kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych.

W kierowaniu instytucją Dyrektor stosuje różne formy przekazywania zadań do realizacji, w szczególności: 

   akty prawne w formie zarządzeń wewnętrznych i okólników,

   pisemne lub ustne polecenia indywidualne przekazywane kierownikom bądź podległym im pracownikom,

   polecenia przekazywane wszystkim zatrudnionym w formie ustaleń dokonywanych podczas posiedzeń,
     narad, zebrań załogowych spotkań itp.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (organ nadzorujący i wspierający Muzeum), której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.

Kadencja Rady trwa 4 lata, siedzibą jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Na czele Rady stoją: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.

Uchwały Rady zapadają większością głosów.

Za realizację uchwał są odpowiedzialni Przewodniczący i Sekretarz Rady oraz Dyrektor Muzeum.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012, poz. 987) oraz § 10 Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, a także Regulaminu Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

 

informację wytworzył: Violetta Rezler-Wasielewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 22.04.2014