Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-36063ccd-9c18-11ed-b4ea-f64d350121d2

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36063ccd-9c18-11ed-b4ea-f64d350121d2

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 01.02.2023 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 03.02.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 01.02.2023 r. godz. 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 03.02.2023 r. godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00055617

PDFSWZ Ochrona osób i mienia_2023.pdf (651,36KB)
PDFBZP_24.01.2023.pdf (143,93KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-1_opis_przedmiotu_zamowienia.docx (26,82KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-2_formularz-oferty.docx (30,10KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-3_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu.docx (23,97KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-4_oswiadczenie-o-przeslankach-wykluczenia-z-postepowania.docx (23,84KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-5_oswiadczenie-art-117-ust-4.docx (21,17KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-6_wykaz-uslug.docx (26,42KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-7_grupa-kapitalowa.docx (20,50KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-8_projekt-umowy.docx (54,62KB)
DOCX2023 ochrona-zal-nr-9-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji.docx (21,40KB)
PDF2023 ochrona_zmiana treści SWZ_25.01.2023.pdf (643,74KB)
PDF2023 ochrona_zmiana treści SWZ_26.01.2023.pdf (577,63KB)
PDFBZP zmiana ogłoszenia_26.01.2023.pdf (34,15KB)
PDF2023 ochrona_wyjaśnienia treści SWZ_31.01.2023.pdf (581,32KB)
PDF2023 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_ochrona.pdf (570,83KB)
PDF2023 informacja z otwarcia ofert_ochrona_03.02.2023.pdf (593,82KB)
PDF2023 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_22.02.2023.pdf (572,39KB)
 

 

 


Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.1.2023