Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap V)

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-38f54bf8-fdf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38f54bf8-fdf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 13.06.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 13.06.2023 r. godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00236833

PDF2023 SWZ przebudowa łambinowic_29.05.2023.pdf (978,58KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-1-do-swz_formularz-oferty.docx (30,09KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-2-do-swz_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodleganiu-wykluczeniu.docx (24,44KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-3-do-swz_oswiadczenie-o-przeslankach-wykluczenia-z-postepowania.docx (23,77KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-art-117-ust-4.docx (21,22KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-5-do-swz_wykaz-robot.docx (25,92KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-6-do-swz_wykaz-osob.docx (59,77KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-7-do-swz_grupa-kapitalowa.docx (20,53KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-8-do-swz_projekt-umowy.docx (76,81KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (19,96KB)
DOCX2023 przebudowa-zal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji.docx (22,16KB)
ZIP2023 przebudowa-zal-nr- 11-do-swz_projekt budowlany.zip (27,83MB)
ZIP2023 przebudowa-zal-nr-12-do-swz_projekt wykonawczy_1.zip (32,93MB)
ZIP2023 przebudowa-zal-nr-12-do-swz_projekt wykonawczy_2.zip (31,53MB)
ZIP2023 przebudowa-zal-nr-13-do-swz_specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot.zip (2,06MB)
ZIP2023 przebudowa-zal-nr-14-do-swz_geologia.zip (16,93MB)
ZIP2023 przebudowa-zal-nr-15-do-swz_przedmiary-robot.zip (1,75MB)
ZIP2023 przebudowa uzupełnienie przedmiarów 30.05.2023.zip (115,11KB)
PDF2023 przebudowa_wyjaśnienia treści SWZ_07.06.2023.pdf (579,49KB)
PDF2023 przebudowa_informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (478,71KB)
PDF2023 przebudowa_informacja z otwarcia ofert.pdf (575,03KB)
PDF2023 przebudowa_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_20.06.2023.pdf (494,39KB)
 

 

 


Nr prowadzonego postępowania Zmawiającego: 26.1.2.2023