Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zainteresowani załatwianiem spraw w Muzeum przyjmowani są w godzinach pracy Muzeum:

1. w Opolu:

 • przez Dyrektora w dni powszednie w godz. 8.00-12.00,
 • przez Sekretariat (Dział Administracyjno-Gospodarczy) oraz Dział Naukowy, Archiwum, Dział Finansowy w dni powszednie w godz. 7.30-15.30,
 • w czytelni, w której udostępnia się zbiory archiwalne i biblioteczne – w dni powszednie w godz. 8.00-15.00,
 • zwiedzanie wystawy czasowej jest możliwe w dni powszednie w godz. 8.00-15.00,
 • zwiedzanie wystawy stałej jest możliwe w dni powszednie w godz. 8.00-15.00;

2. w Łambinowicach:

 • przez Sekretariat, Dział Edukacji i Wystaw oraz Dział Zbiorów i Konserwacji w dni powszednie w godz. 7.30-15.30,
 • zwiedzanie Muzeum (także terenów poobozowych) odbywa się:

a) w sezonie (od 1 maja do 30 września) od wtorku to piątku w godz. 9:00-17:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00 (dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania poza wyznaczonymi godzinami, ale po uprzednim ustaleniu terminu),

b)poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia) od wtorku to piątku w godz. 9:00-16:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00 (dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania poza wyznaczonymi godzinami, ale po uprzednim ustaleniu terminu).

Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio, a korespondencję po uprzednim zarejestrowaniu przekazuje się pracownikom merytorycznym do załatwienia wg kolejności wpływu i ważności.

Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora Muzeum.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2003
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  13-08-2003 09:35
  przez: Maciej Lachowicz
 • zmodyfikowano:
  30-09-2015 11:02
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 2904
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl