Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zainteresowani załatwianiem spraw w Muzeum przyjmowani są w godzinach pracy Muzeum:

1. w Opolu:

  • przez Dyrektora w dni powszednie w godz. 8.00-12.00,
  • przez Sekretariat (Dział Administracyjno-Gospodarczy) oraz Dział Naukowy, Archiwum, Dział Finansowy w dni powszednie w godz. 7.30-15.30,
  • w czytelni, w której udostępnia się zbiory archiwalne i biblioteczne – w dni powszednie w godz. 8.00-15.00,
  • zwiedzanie wystawy czasowej jest możliwe w dni powszednie w godz. 8.00-15.00,
  • zwiedzanie wystawy stałej jest możliwe w dni powszednie w godz. 8.00-15.00;

2. w Łambinowicach:

  • przez Sekretariat, Dział Edukacji i Wystaw oraz Dział Zbiorów i Konserwacji w dni powszednie w godz. 7.30-15.30,
  • zwiedzanie Muzeum (także terenów poobozowych) odbywa się:

a) w sezonie (od 1 maja do 30 września) od wtorku to piątku w godz. 9:00-17:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00 (dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania poza wyznaczonymi godzinami, ale po uprzednim ustaleniu terminu),

b)poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia) od wtorku to piątku w godz. 9:00-16:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00 (dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania poza wyznaczonymi godzinami, ale po uprzednim ustaleniu terminu).

Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio, a korespondencję po uprzednim zarejestrowaniu przekazuje się pracownikom merytorycznym do załatwienia wg kolejności wpływu i ważności.

Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora Muzeum.