Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

  W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych prowadzone są:

  • inwentarz muzealiów artystycznych, inwentarz muzealiów historycznych, katalog naukowy muzealiów artystycznych, katalog muzealiów historycznych, księga wpływu muzealiów, księga ruchu muzealiów – karty magazynowe, księga depozytów oraz podręczne rejestry rzeczowe i kartoteki pomocnicze – w Dziale Zbiorów i Konserwacji,
     
  • inwentarze i spisy poszczególnych zespołów i zbiorów archiwalnych:
    Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene – WASt (Biuro Informacyjne Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych), Deutches Rotes Kreuz. Präsidium (Niemiecki Czerwony Krzyż. Prezydium), Środowisko Podchorążych byłych Jeńców Wojennych, Zbiór Józefa Kobylańskiego, Środowisko byłych Jeńców Obozu Dössel, Akta Mirosława Zawodnego, Zbiór Edwarda Wolskiego, Relacje i Wspomnienia, Materiały i Dokumenty, Zbiór Henryka Tomiczka, Zbiór Franciszka Dudy oraz Mikrofilmy, Fototeka, Fonoteka, Videoteka i Mapy; księgi inwentarzowe, katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów bibliotecznych; kartoteka polskich jeńców wojennych; dwie elektroniczne bazy danych – w Archiwum;

  • rejestr pism wychodzących, rzeczowy wykaz akt – w Sekretariacie;

  • księgi rachunkowe, księgi inwentarzowe środków trwałych – w Dziale Finansowym; 

Dane zawarte w ewidencji Muzeum (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych) są dostępne w siedzibie Muzeum.