Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa

  W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych prowadzone są:

 • inwentarz muzealiów artystycznych, inwentarz muzealiów historycznych, katalog naukowy muzealiów artystycznych, katalog muzealiów historycznych, księga wpływu muzealiów, księga ruchu muzealiów – karty magazynowe, księga depozytów oraz podręczne rejestry rzeczowe i kartoteki pomocnicze – w Dziale Zbiorów i Konserwacji,
   
 • inwentarze i spisy poszczególnych zespołów i zbiorów archiwalnych:
  Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene – WASt (Biuro Informacyjne Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych), Deutches Rotes Kreuz. Präsidium (Niemiecki Czerwony Krzyż. Prezydium), Środowisko Podchorążych byłych Jeńców Wojennych, Zbiór Józefa Kobylańskiego, Środowisko byłych Jeńców Obozu Dössel, Akta Mirosława Zawodnego, Zbiór Edwarda Wolskiego, Relacje i Wspomnienia, Materiały i Dokumenty, Zbiór Henryka Tomiczka, Zbiór Franciszka Dudy oraz Mikrofilmy, Fototeka, Fonoteka, Videoteka i Mapy; księgi inwentarzowe, katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów bibliotecznych; kartoteka polskich jeńców wojennych; dwie elektroniczne bazy danych – w Archiwum;

 • rejestr pism wychodzących, rzeczowy wykaz akt – w Sekretariacie;

 • księgi rachunkowe, księgi inwentarzowe środków trwałych – w Dziale Finansowym; 

Dane zawarte w ewidencji Muzeum (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych) są dostępne w siedzibie Muzeum.

Metryczka
 • opublikowano:
  13-08-2003 09:54
  przez: Violetta Rezler-Wasielewska
 • zmodyfikowano:
  31-03-2020 10:21
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 3982
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl