Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa pomieszczeń po byłej wartowni na potrzeby obsługi zwiedzających w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”

 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-041425ea-4702-11ee-9aa3-96d3b4440790

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-041425ea-4702-11ee-9aa3-96d3b4440790

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 19.09.2023 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: 14.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 19.09.2023 r. godz. 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 14.09.2023 r. godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00374658/01 zmiana ogłoszenia: 2023/BZP 00388995/01

PDF2023 SWZ przebudowa wartowni_30.08.2023.pdf (924,29KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-1-do-swz_formularz-oferty.docx (30,23KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-2-do-swz_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodlega.docx (24,70KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-3-do-swz_oswiadczenie-o-przeslankach-wykluczenia-z-postepowa.docx (23,95KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-art-117-ust-4.docx (21,34KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-5-do-swz_wykaz-robot.docx (26,54KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-6-do-swz_wykaz-osob.docx (60,02KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-7-do-swz_grupa-kapitalowa.docx (20,93KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-8-do-swz_projekt-umowy.docx (69,12KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (20,07KB)
DOCX2023 przebudowa wartowni-zal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji.docx (24,08KB)
ZIP2023 przebudowa wartowni_zal 11-do-swz_pzt.zip (1,21MB)
ZIP2023 przebudowa wartowni_zal-12-do-swz_projekt arch bud.zip (1,74MB)
ZIP2023 przebudowa wartowni_zal-13-do-swz_projekt tech.zip (11,99MB)
ZIP2023 przebudowa wartowni_zal-14-do-swz_specyfikacje.zip (1,43MB)
ZIP2023 przebudowa wartowni_zal-15-do-swz_przedmiary.zip (459,17KB)
PDF2023 przebudowa wartowni-zal-nr-16-do-swz_technologia-pomieszczen-zaplecza.pdf (465,50KB)
PDF2023 przebudowa wartowni-zal-nr-17-do-swz_zestawienie-elementow-zewnetrznych.pdf (264,98KB)
PDF2023 przebudowa wartowni-zal-nr-18-do-swz_plan-sytuacyjny.pdf (360,24KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (128,45KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (43,70KB)
PDF2023 przebudowa wartowni_zmiana treści SWZ_08.09.2023.pdf (587,58KB)
DOCXUZUPELNIENIE-zal-nr-1-do-swz_formularz-oferty.docx (30,36KB)
ZIPUZUPELNIENIE-zal-nr-13-do-swz-projekt techniczny-instalacje elektryczne.zip (926,08KB)
ZIPUZUPELNIENIE-zal-nr-15-do-swz-przedmiar-robot-instalacje elektryczne.zip (78,84KB)
ZIPUZUPELNIENIE-zal-nr-13-do-swz.zip (925,59KB)
ZIPUZUPELNIENIE-zal-nr-15-do-swz.zip (78,61KB)
PDF2023 przebudowa wartowni_informacja o kwocie.pdf (477,51KB)
PDF2023 przebudowa wartowni_informacja z otwarcia ofert.pdf (581,03KB)
PDF2023 przebudowa_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_27.09.2023.pdf (562,18KB)