Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ul. Muzealnej 4 w Łambinowicach

 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b57a8d27-5ed0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b57a8d27-5ed0-11ee-9aa3-96d3b4440790

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 10.10.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 11.10.2023 r. godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00423748/01 z dnia 2023-10-02

PDF26.1.4.2023 SWZ wyposażenie.pdf (677,80KB)
ZIP26.1.4.2023-zal-nr-1-do-swz-opis przedmiotu zamówienia.zip (1,21MB)
ZIP26.1.4.2023-zal-nr-2-do-swz-formularz oferty.zip (87,55KB)
DOCX26.1.4.2023-zal-3-do-swz-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodlega.docx (24,70KB)
DOCX26.1.4.2023-zal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-o-przeslankach-wykluczenia-z-postepowa.docx (23,44KB)
DOCX26.1.4.2023-zal-nr-5-do-swz_oswiadczenie-art-117-ust-4.docx (21,32KB)
DOCX26.1.4.2023-zal-nr-6-do-swz_wykaz-dostaw.docx (25,99KB)
DOCX26.1.4.2023-zal-nr-7-do-swz_grupa-kapitalowa.docx (20,92KB)
DOC26.1.4.2023-zal-nr-8-do-swz_projekt umowy.doc (197,00KB)
DOCX26.1.4.2023-zal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (19,98KB)
DOCX26.1.4.2023 zal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji.docx (22,08KB)
PDFOgłoszenie nr 2023 BZP 0042374801.pdf (143,99KB)
PDF2023 wyposażenie_informacja o kwocie.pdf (479,08KB)
PDF2023 wyposażenie_informacja z otwarcia ofert.pdf (578,09KB)
PDF2023 wyposażenie_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_16.10.2023.pdf (561,84KB)