Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa serwerów wraz z montażem w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5226ca7e-7feb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5226ca7e-7feb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 20.11.2023 r. godz. 12:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 20.11.2023 r. godz. 13:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00488865/01 z dnia 10 listopada 2023 r.

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert CMJW.pdf (137,17KB)
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23.11.2023.pdf (208,62KB)
PDFInformacje z otwarcia ofert z dnia 22.11.2023 r.pdf (422,67KB)
PDFOgłoszenie - 08dbe20f-8057-048c-ad3f-51001190b42c-10.11.2023.pdf (47,42KB)
DOCXSWZ serwer.docx (92,18KB)
DOCXzal-2-do-swz-formularz oferty.docx (35,69KB)
DOCXzal-3-do-swz-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodlega.docx (26,27KB)
DOCXzal-nr-1 Opis przedmiotu zamówienia 003.docx (32,61KB)
DOCXzal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji.docx (23,77KB)
DOCXzal-nr-11-załącznik nr 1 do Oferty.docx (41,25KB)
DOCXzal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-o-przeslankach-wykluczenia-z-postepowa.docx (25,56KB)
DOCXzal-nr-5-do-swz_oswiadczenie-art-117-ust-4.docx (22,87KB)
DOCXzal-nr-6-do-swz_wykaz-dostaw.docx (27,61KB)
DOCXzal-nr-7-do-swz_grupa-kapitalowa.docx (23,95KB)
DOCzal-nr-8-do-swz_projekt umowy.doc (119,00KB)
DOCXzal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (22,06KB)