Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-688122e3-e528-11ee-9c02-ce2b643d361d

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-688122e3-e528-11ee-9c02-ce2b643d361d

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 28.03.2024 r. godz. 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 28.03.2024 r. godz. 11:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2024/BZP 00249597/01 z dnia 18 marca 2024 r.

DOCXInformacja o unieważnieniu postępowania 26.1.2.2024.docx (68,45KB)
PDFOgłoszenie - 08dc4754-14aa-94f1-628c-050001a45317-1-opublikowane.pdf (48,90KB)
DOCXOpis przedmiotu zamówienia CMJW - zal-1-do-swz.docx (82,80KB)
DOCXSWZ zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami CMJW.docx (98,35KB)
DOCXzal-2-do-swz-formularz oferty.docx (38,91KB)
DOCXzal-3-do-swz-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-niepodlega.docx (26,11KB)
DOCXzal-nr-4-do-swz_oswiadczenie-o-przeslankach-wykluczenia-z-postepowa.docx (25,64KB)
DOCXzal-nr-5-do-swz_oswiadczenie-art-117-ust-4.docx (22,71KB)
DOCXzal-nr-6-do-swz_wykaz-usług.docx (27,15KB)
DOCXzal-nr-7-do-swz_grupa-kapitalowa.docx (23,81KB)
DOCzal-nr-8-do-swz_projekt umowy.doc (180,00KB)
DOCXzal-nr-9-do-swz_zobowiazanie-podmiotu-trzeciego 002.docx (21,86KB)
DOCXzal-nr-10-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji 002.docx (23,72KB)