Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek, którym dysponuje Muzum

Aktualizacja majątku trwałego
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
na dzień 31.12.2017 r.

 

Majątek Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych stanowią:

1. Wartości niematerialne i prawne: System Edito CMS strona internetowa, programy: MUSNET do inwentaryzowania zbiorów, Navigart do udostępniania zbiorów, Symfonia Finanse i Księgowość, modułowy program STREAMSOFT Prestiż.

2. Grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, w tym: działka nr 109/2 o powierzchni 0,0460 ha w Opolu, działka nr 592/2 o powierzchni 0,0900 ha w Łambinowicach, działka nr 596 o powierzchni 0,6500 ha w Łambinowicach, działka nr 236/5 o powierzchni 10,1388 ha w Łambinowicach, działka nr 619/3 o powierzchni 0,4200 ha w Łambinowicach, działka nr 619/2 o powierzchni 04222 ha w Łambinowicach, działka nr 619/5 o powierzchni 18,4386 ha w Łambinowicach, działka nr 619/6 o powierzchni 0,3785 ha w Łambinowicach.

3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe i wodnej, w tym: budynek w Łambinowicach i Opolu, wartownia i garaże w Łambinowicach.

4. Urządzenia techniczne i maszyny w tym: kocioł żeliwny i wymiennik ciepła w Łambinowicach, kosiarka rotacyjna ZANON, podnośnik hydrauliczny ORION w Opolu, laptop w Opolu, serwer w Łambinowicach i Opolu, czytnik Indus w Opolu, centralna telefoniczna w Łambinowicach i w Opolu, monitor dotykowy w Łambinowicach, kamera z mikrofonem, system nagłośnienia i szafa serwerowa w Opolu, skaner Plustek w Opolu, serwer DELL w Łambinowicach.

5. Środki transportu, w tym: samochód Volskwagen Passat w Opolu, Fiat Ducato w Łambinowicach, ciągnik Ursus i traktorek-kosiarka w Łambinowicach, przyczepa rolnicza PRONAR w Łambinowicach.

6. Inne środki trwałe w tym: kopiarka Canon w Opolu, gablota ekspozycyjna i stojąca dwudzielna w Łambinowicach, dzieła sztuki i eksponaty muzealne znajdują się w Łambinowicach.

7. Środki trwałe w budowie: dokumentacja budowlana zmian funkcjonalno-organizacyjnych siedziby muzeum w Łambinowicach.


Wartość bilansowa netto majątku trwałego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 649 636,82 zł, w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne 8 534,70 zł
2. Grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu 63 832,64 zł
3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe i wodnej 3 890 622,46 zł
4. Urządzenia techniczne i maszyny 89 467,23 zł
5. Środki transportu 142 450,92 zł
6. Inne środki trwałe, w tym: dzieła sztuki i eksponaty muzealne 344 957,12 zł
7. Środki trwałe w budowie 109 771,75 zł

 

Informację wytworzył: Czesława Szpaczyńska
Za treść odpowiada: Czesława Szpaczyńska

Przygotowano: Opole, 30.05.2018 r.

Metryczka
 • opublikowano:
  12-08-2003 15:06
  przez: Maciej Lachowicz
 • zmodyfikowano:
  30-05-2018 13:48
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 2650
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl