Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Kadra zarządzająca

Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do dyrektora Muzeum, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.

Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Szczegółowy zakres pracy dyrektora i zastępcy dyrektora określa I rozdział Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Dyrektorem CMJW jest
dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Zastępcą dyrektora CMJW jest
dr Renata Kobylarz-Buła.


Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy działów lub koordynator sekcji, którzy kierują ich działalnością i są za nią odpowiedzialni przed Dyrektorem. Szczegółowy zakres pracy poszczególnych komórek organizacyjnych jest określony w rozdziale III Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Funkcje kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych pełnią:

Dział Naukowy
dr Piotr Stanek

Dział Edukacji i Wystaw
dr Anna Wickiewicz

Dział Zbiorów i Konserwacji
mgr Elżbieta Góra

Archiwum
mgr Iwona Biegun

Dział Finansowy
mgr Wioletta Błaut

Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr inż. Ewa Przybylska

Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  01-10-2015 10:39
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  17-04-2020 10:28
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 3643
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl