Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadra zarządzająca

Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do dyrektora Muzeum, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.

Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Szczegółowy zakres pracy dyrektora i zastępcy dyrektora określa I rozdział Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Dyrektorem CMJW jest
dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Zastępcą dyrektora CMJW jest
dr Renata Kobylarz-Buła.


Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy działów lub koordynator sekcji, którzy kierują ich działalnością i są za nią odpowiedzialni przed Dyrektorem. Szczegółowy zakres pracy poszczególnych komórek organizacyjnych jest określony w rozdziale III Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Funkcje kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych pełnią:

Dział Naukowy
dr Piotr Stanek

Dział Edukacji i Wystaw
dr Anna Wickiewicz

Dział Zbiorów i Konserwacji
mgr Elżbieta Góra

Archiwum
mgr Regina Chojna

Dział Finansowy
mgr Czesława Szpaczyńska

Dział Administracyjno-Gospodarczy
lic. Joanna Grajcar