Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (organ nadzorujący i wspierający Muzeum), której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem. W skład Rady Muzeum jest powoływanych 3 członków wskazanych przez Ministra.

Kadencja Rady trwa 4 lata, siedzibą jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Na czele Rady stoją: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Za realizację uchwał są odpowiedzialni Przewodniczący i Sekretarz Rady oraz Dyrektor Muzeum.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012, poz. 987) oraz § 11 Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a także Regulaminu Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.

Rada składa się z 15 osób. Są to:

 • Joanna Banik
 • Witold Daniłowicz
 • Aleksander Iszczuk
 • Czesław Kantorczyk
 • Marek Kawa
 • Danuta Kisielewicz
 • Bartosz Kuświk
 • Krystyna Macek-Kamińska
 • Marek Masnyk
 • Anna Matuchniak-Mystkowska
 • Rajmund Miller
 • Tomasz Łukasz Owoc
 • Iwona Solisz
 • Piotr Tarnowski
 • Czesław Wawrzyniak
Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  01-10-2015 10:46
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  19-03-2019 12:09
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 2226
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl