Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (organ nadzorujący i wspierający Muzeum), której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem. W skład Rady Muzeum jest powoływanych 3 członków wskazanych przez Ministra.

Kadencja Rady trwa 4 lata, siedzibą jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Na czele Rady stoją: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Za realizację uchwał są odpowiedzialni Przewodniczący i Sekretarz Rady oraz Dyrektor Muzeum.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012, poz. 987) oraz § 11 Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a także Regulaminu Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.

Rada składa się z 15 osób. Są to:

 • Witold Daniłowicz
 • Paulina Florjanowicz
 • Bernard Gaida
 • Aleksander Iszczuk
 • Danuta Kisielewicz
 • Bartosz Kuświk
 • Marek Masnyk
 • Anna Matuchniak-Mystkowska
 • Magdalena Matyjaszek
 • Rajmund Miller
 • Edmund Nowak
 • Andrzej Pochopień
 • Adam Siwek
 • Iwona Solisz
 • Piotr Tarnowski