Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I

Znak sprawy: 26.8.2016                                                                      

Nr ogłoszenia BZP: 113792 - 2016 z dn. 06.05.2016

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I.„ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.)”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„TOM – BUD” Tomasz Karaś
49 – 340 Lewin Brzeski
ul. Aleja Wojska Polskiego 38

cena: 376 606,28 zł netto, 463 225,72 zł brutto
okres gwarancji 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą ilość punktów.
Informujemy również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena” (95%)

Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na roboty budowlane i użyte materiały„ (5%)

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp.c.
Danuta Sawińska Tomasz Sawiński
59-220 Legnica
ul. Koskowicka 10

56,79

4,00

60,79

2

 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„TOM – BUD” Tomasz Karaś
49-340 Lewin Brzeski
ul. Aleja Wojska Polskiego 38

95

5

100


Informacja o przewidywanym terminie podpisania umowy:

Zgodnie z art. 94 ust2 pkt.3 oraz pkt. 3a Prawa zamówień Publicznych, w związku z nie odrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego Wykonawcy, umowa może zostać zawarta przez upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 pkt.2 ww ustawy.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (398,60KB)