Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.

  Plan na
2015
Wykonanie
za 2015
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 2 178 522 2 178 522
a) dotacje, w tym: 1 824 685 1 824 685
- dotacja podmiotowa organizatora 1 458 446 1 458 446
- dotacja celowa organizatora 65 000 65 000
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 286 938 286 938
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 7 301 7 301
- pozostałe dotacje 7 000 7 000
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 353 837 353 837

 

  Plan na
2015
Wykonanie
za 2015
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 2 175 643 2 175 643
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 189 493 1 189 493
- świadczenia na rzecz pracowników 246 149 246 149
- zużycie materiałów i energii 128 994 128 994
- usługi obce 268 266 268 266
- podatki i opłaty 59 453 59 453
- amortyzacja 209 813 209 813
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 73 475 73 475

 

WYNIK FINANSOWY Plan na
2015
Wykonanie
za 2015
wynik finansowy brutto 2 879 2 879
obowiązkowe obciążenia wyniku 74 74
wynik finansowy netto 2805 2805

 

  Plan na
2015
Wykonanie
za 2015
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 237 115 237 115
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 195 812 195 812
- środki z MKiDN 195 767 195 767
- środki własne 45 45
b) wydatki poniesione ze środków własnych 30 553 30 553
c) dary muzealiów 10 750 10 750