Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Plan finansowy na 2016 r.

  Plan  na 2016
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 1 793 662
a) dotacje, w tym: 1 580 000
- dotacja podmiotowa organizatora 1 580 000
- dotacja celowa organizatora 0
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 0
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 0
- pozostałe dotacje 0
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 213 662

 

  Plan  na 2016
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 1 846 553
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 117 419
- świadczenia na rzecz pracowników 259 514
- zużycie materiałów i energii 117 334
- usługi obce 189 934
- podatki i opłaty 16 085
- amortyzacja 132 003
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 14 264

 

WYNIK FINANSOWY Plan na 2016
wynik finansowy brutto -52 891
obowiązkowe obciążenia wyniku 0
wynik finansowy netto -52 891

 

  Plan na 2016
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 41 861
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 0
- środki z MKiDN 0
- środki własne 0
b) wydatki poniesione ze środków własnych 41 861
c) dary muzealiów 0
Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Czesława Szpaczyńska
 • opublikowano:
  18-10-2016 21:57
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  03-04-2020 10:38
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 730
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl