Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan finansowy na 2016 r.

  Plan  na 2016
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: 1 793 662
a) dotacje, w tym: 1 580 000
- dotacja podmiotowa organizatora 1 580 000
- dotacja celowa organizatora 0
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 0
- dotacja ze środków Unii Europejskiej 0
- pozostałe dotacje 0
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 213 662

 

  Plan  na 2016
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: 1 846 553
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe 1 117 419
- świadczenia na rzecz pracowników 259 514
- zużycie materiałów i energii 117 334
- usługi obce 189 934
- podatki i opłaty 16 085
- amortyzacja 132 003
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe 14 264

 

WYNIK FINANSOWY Plan na 2016
wynik finansowy brutto -52 891
obowiązkowe obciążenia wyniku 0
wynik finansowy netto -52 891

 

  Plan na 2016
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 41 861
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 0
- środki z MKiDN 0
- środki własne 0
b) wydatki poniesione ze środków własnych 41 861
c) dary muzealiów 0